پِگ پُروتو

ساخت سه بعدی
بـــرای هــمــه

پرینتر های سه بعدی آماده ساخت انبوهی از قطعات هستند.فقط کافیست راه ساده ای برای ایجاد تعامل با آنها ایجاد کنیم.بستری که همه بتوانند به طرح شخصی سازی شده خود دست یابند و آن را پرینت سه بعدی کنند.

دروازه ورود به دنیای
پـرینت سـه بـعـدی

پگ پروتو ، پلتفرم سفارشِ سه بعدی

راه حل ساده ساخت سه بعدی

ساخـت سـه بـعـدی بـرای هـمـه

پرینتر های سه بعدی آماده ساخت انبوهی از قطعات هستند.فقط کافیست راه ساده ای برای ایجاد تعامل با آنها ایجاد کنیم.بستری که همه بتوانند به طرح شخصی سازی شده خود دست یابند و آن را پرینت سه بعدی کنند.

دروازه ورود به دنیای پرینت سه بعدی

تنها راه ورود به دنیای سه بعدی پرینتر ها،طرح های سه بعدی دیجیتال است.طرح هایی که توسط ذهن های خلّاق تصوّر میشوند و به وسیله نرم افزار های مدل سازی به تصویر در می آیند.

طرح سه بعدی بر اساس ایده و خلاّقیت شما

پگ پروتو ایده های شما را با مدل سازی و چاپ سه بعدی  به واقعیت تبدیل میکند.ایده هایی که میتوانند بر روی محیط اطراف تاثیر بگذارند.

پگ پروتو ، پلتفرم سفارشِ سه بعدی

ســــاخــــت ایـــده شمــــا

مدل سه بعدی که بر اساس ایده شما طراحی کرده ایم را پـــرینت سه بعدی میکنیم.

پرینت مدل های سه بعدی شما

اگر با اصول پرینتر های سه بعدی آشنا نیستید مدل های سه بعدی شما را برای پرینتر ها بهینه سازی  و چاپ میکنیم.

بازطراحـی و بازسازی قـطـعـات

بعضی وقت ها نیاز به چند عدد از یک قطعه دارید و یا میخواهید یک قطعه تخریب شده را از نو بسازید.

پگ پروتو یک استارتآپ در حوضه خدمات مبتنی بر پرینتر های سه بعدی است.

خدمات پگ پروتو در چهار دسته تعریف میشوند : 

پرینت سه بعدی طرح آماده،بازطراحی و ساخت سه بعدی قطعات موجود،طراحی و ساخت سه بعدی یک ایده خام و فروش قطعات پرینت شده.

آدرس : اهواز ، دانشگاه شهید چمران ، مرکز رشد واحد های فناور.

تماس : 09167026884 ، 09396142896

ایمیل : pegfound@gmail.com

Peg 2019