لیست فرآیند

از مدل سه بعدی مورد نظر خود خروجی STL بگیرید.

فایل مدل سه بعدی خود را در سایت پگ پروتو آپلود کنید.
بعد از بررسی فایل مدل سه بعدی همراه شما، آن را پرینت سه بعدی میکنیم.

قطعه پرینت شده شما را در کم ترین زمان ممکن ارسال میکنیم.